ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Mauritius

 • Zřízení Mauricijské společnosti

  Mauricius je ostrov v Indickém oceánu, který se nachází asi 800 km (500 mil) východně od Madagaskaru. Státním zřízením je to nezávislá demokratická republika. Právní systém vychází především z britského common law, jeho součástí jsou však i některé zásady francouzského napoleonského občanského zákoníku. Licenčním a regulačním orgánem pro offshorové společnosti je komise pro finanční služby (The Financial Services Commission).

  Údaje o daňovém systému:

  • ŽÁDNÁ srážková daň z dividendy vyplácené ze zisku ze schválených offshorových činností
  • ŽÁDNÁ srážková daň z úroku
  • ŽÁDNÁ daň z kapitálových výnosů
  • ŽÁDNÁ dědická daň nebo daň z pozůstalosti splatná z dědictví akcií v offshorovém subjektu
  • ŽÁDNÁ výjimka z kolkovného u všech dokumentů, které souvisejí s transakcemi offshorového podniku.

  Mauricius je sofistikovaným offshorovým finančním centrem (OFC) s mimořádně pružnou legislativou. Je signatářem 35 daňových dohod.

   

  Dva nejlepší offshorové nástroje, které na Mauriciu nabízíme:

  • společnost, která vlastní jednu celosvětovou obchodní licenci kategorie 1 (GBC 1 – dříve offshorová společnost)
  • společnost, která vlastní celosvětovou obchodní licenci kategorie 2 (GBC 2 – dříve zahraniční společnost).

  Tyto společnosti se rovněž označují jako Mauritius GBL1, respektive společnost GBL2) Tyto nástroje úspěšně používají k obchodování a/nebo směřování svých investic do rozlehlých regionů jako je Indie, Čína a Pákistán i nadnárodní korporace.

  založení společnosti na Mauriciu

 • Některé významné prvky a/nebo požadavky

 • Společnost GBC 1

 • Společnost GBC 2

 • Požadavek místního registrovaného sídla

 • Ano

 • Ano

 • Akcie na doručitele

 • přípustné

 • nepřípustné

 • Veřejné upisování kapitálu. Kótování na mauricijské burze.

 • přípustné

 • nepřípustné

 • Přístup k výhodám vyplývajícím z dohod o zamezení dvojího zdanění

 • Ano

 • Ne

 • Zdanění

 • 15%, ale uplatňuje se jednotný daňový dobropis ze zahraničí (80% z daňové sazby), čímž se dosahuje efektivní daňové sazby ve výši 3%

 • Vyňata (ŽÁDNÉ daně)

 • Jednatelé, kteří nejsou rezidenty

 • přípustní

 • přípustní

 • Předkládání výročního výkazu

 • Ne

 • Ne

 • Požaduje se předkládání auditované účetní závěrky (pouze k MOBAA)

 • Ano

 • Auditovaná účetní závěrka se nepožaduje. Společnost musí podat pouze rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Účetnictví není přístupné široké veřejnosti.

 • Důležitá upozornění

 • 1. Součástí předmětu podnikání může být veřejné upisování kapitálu, bankovnictví, pojišťovnictví správa investičních fondů, služby svěřenecké správy nebo správy majetku.
  2. Společnosti GBC 1 se hojně využívají pro obchodování nebo investice v Indii.

 • GBC 2 je nástroj důvěrnější povahy, nesmí však veřejně upisovat kapitál ani ji nelze využívat k poskytování finančních služeb třetím osobám (např. FOREX)

 •  

  STRUKTURA POPLATKŮ MAURICIJSKÉ SPOLEČNOSTI GBC 1

   

  I. ZÁKLADNÍ SOUBOR SLUŽEB A LISTIN:

  EUR 7,879

  Soubor zahrnuje veškeré příslušné poplatky státní správě, každoroční poplatek registrovanému zástupci a za registrované sídlo, za nezbytné právní úkony, případně dvěma jednatelům-rezidentům a tajemníkovi společnosti schváleným FSC, za výpis z obchodního rejstříku, za zakladatelskou smlouvu a stanovy, zápis o jmenování prvního jednatele, razítko společnosti, osvědčení o daňové rezidentuře.

  II. VOLITELNÉ SLUŽBY

  Legalizace apostilou (doporučuje se na základě požadavků většiny bank): EUR 225 na listinu
  Poznámka: Mauricius je signatářem Haagské úmluvy ze dne 25. října 1961 a proto lze listiny společnosti ověřit apostilou a automaticky legalizovat ve všech zemích, které jsou stranami úmluvy. Proto není třeba zajišťovat nákladnou a časově náročnou legalizaci u konzulárních služeb při otevírání bankovních účtů, zřizování poboček, nákupech nemovitostí atd.
   

  STRUKTURA POPLATKŮ MAURICIJSKÉ SPOLEČNOSTI GBC 2

  (Celosvětová obchodní licence kategorie 2)
   

  I. ZÁKLADNÍ SOUBOR SLUŽEB A LISTIN:

  EUR 1,500

  Soubor zahrnuje příslušný poplatek komisi pro finanční služby FSC za celosvětovou obchodní licenci kategorie 2 (US$235 se vztahuje na období od 1. července do 30. června), poplatek obchodnímu rejstříku v roce založení (US$65), poplatek registrovanému zástupci a za registrované sídlo, hlavní firemní dokumenty, zápis o jmenování prvního jednatele, akciové certifikáty, razítko.

  POŽADAVKY NA DUE DILIGENCE:

  U všech jednatelů, akcionářů a konečných (skutečných) vlastníků společnosti je nutno předložit následující dokumenty:

  • 1. Ověřená kopie pasu (ověřená veřejným notářem nebo bankou)
  • 2. Originál osvědčení banky vystavené osobním bankéřem potvrzující dobu vedení zřízeného účtu (minimálně 2 roky)
  • 3. Stručný životopis
  • 4. Doklad o adrese (účet za služby / bankovní výpis / výpis ke kreditní kartě z nedávné doby). Veškeré dokumenty musejí být v anglickém nebo francouzském jazyce, nebo přeloženy do anglického jazyka s ověřením soudním tlumočníkem.

   

  II. VOLITELNÉ SLUŽBY

  Legalizace apostilou (doporučeno): EUR 225 na listinu (je-li objednána současně se založením mauricijské společnosti)
  Poznámka: Mauricius je signatářem Haagské úmluvy ze dne 25. října 1961 a proto lze listiny společnosti ověřit apostilou a automaticky legalizovat ve všech zemích, které jsou stranami úmluvy. Proto není třeba zajišťovat nákladnou a časově náročnou legalizaci u konzulárních služeb při otevírání bankovních účtů, zřizování poboček, nákupech nemovitostí atd.
   
  Máte zájem o zřízení společnosti na ostrově Mauricius? Kontaktujte nás.
   
  zřízení firmy na mauriciu
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top