ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Zdanění „offshore zaměstnanců“? Jihoafrická republika to dokázala.

Jihoafrická republika (RSA) se skrze nová daňová opatření chystá vybrat více na daních a postihnout širší okruh osob. A to dokonce i takové osoby, které již s RSA přetrhaly všechny vazby. Odborníci však varují, nová opatření mohou přinést úplně opačný účinek.

Je vcelku pochopitelné, že vzhledem k tamější současné ekonomické situaci, sahá RSA k takto zoufalým krokům. Dle mnohých odhadů se však dané řešení projeví jen jako krátkodobé a v malém rozsahu. Odhady zároveň tvrdí, že novelizace daňových předpisů RSA povede z dlouhodobého hlediska k tomu, že místní budou své příjmy alokovat mimo území RSA či jej přímo opouštět.

V současné době RSA nedaní zahraniční příjmy, které jsou produkovány v rámci kalendářního roku alespoň 183 dní (z toho 60 po sobě jdoucích) mimo její hranice. Vzhledem k zamýšlené daňové novelizaci vláda RSA argumentuje skutečností, že lidé začali situace využívat a vzniká tak nespravedlnost mezi lidmi pracujícími na území RSA a těmi v daňových rájích.

Vládní změna tak počítá s tím, že zahraniční příjmy do 1 milionu jihoafrických randů (cca 60.000 EUR) pocházející ze zaměstnanecké činnosti sice nadále danit nebude, ale jakékoliv překročení této hranice bude následně zdaněno sazbou ve výši 45 %, to vše od 1. 3. 2020. Nebude přitom záležet, zda je zaměstnavatel daňového rezidenta usídlen na území RSA či mimo něj. Výpočet rozhodné hranice bude obsahovat nejen samotnou mzdu, ale například i přídavky na bydlení či služební auto.

Celkově se opatření dotkne zaměstnavatelů, kteří své zaměstnance vysílají pracovat mimo území RSA. Z jejich strany tak přicházejí směrem k vládě RSA první podněty a mnohdy i výhružky. Zaměstnavatelé uvádějí, že aby se zaměstnanci vešli do příjmu, který zdanění podléhat nebude, sníží jim mzdy a navýší například příspěvek na penzijní pojištění. Pokud by se na tomto trendu zaměstnavatelé se zaměstnanci dohodli, znamenalo by to značný dopad i do státní pokladny RSA.

Mnozí odborníci také varují, že by takto nově nastavené daňové zatížení mohlo vyvolat finanční přesidlování občanů RSA mimo zemi. V praxi by musel takový člověk prokázat, že jeho finanční zájem opravdu leží na místě, které uvádí, tj. nejenom, že zde peníze vydělává, ale také utrácí. V případě, že by tato skutečnost byla potvrzena, ztratil by takový občan příslušnost k dani z příjmu u RSA, ale pocítil by navýšení daňových povinností v jiných segmentech. Například v oblasti daně z kapitálového majetku by se na takové osoby vztahovalo zatížení vy výši až 18 %.

RSA v současné době prochází značnou ekonomickou krizí a současný stav je v zemi neudržitelný. Zda jedním z řešení hospodářské krize bude navyšování daní zaměstnancům pracujících mimo zemi či zda se toto opatření vůbec dočká své právní účinnosti, však ukáže až horizont několika nejbližších měsíců.

Výsledky Global Financial Centers IndexPár týdnů do odhalení nové čínské krytoměny

Share Your Thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top