ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Založení offshore společnosti

Založení offshore společnosti

K vzniku takové společnosti musí dojít nejdříve k jejímu založení. Její založení je poměrně jednoduchý proces, který však obsahuje řadu náležitostí, jenž musí být pro její vznik  splněny. Aby offshore společnost vznikla, musí být dodrženy veškeré náležitosti co se týká korporátního práva dané offshore jurisdikce.

Dle zákonů jednotlivých států jsou tedy realizovány potřebné kroky vedoucí k založení offshore společnosti. Založení offshore společnosti a veškeré související kroky realizuje registrační agent, který má potřebnou licenci či oprávnění k zakládání společností v daném státě.

Registrační agent je tedy jejím zakladatelem, jelikož v offshore jurisdikcích zpravidla nelze založit společnost jiným způsobem. Dle udělených pokynů od koncového klienta či jiné osoby vyhotoví registrační agent potřebné dokumenty, na základě kterých vznikne společnost. Následně je nutné v souladu s korporátním právem dané jurisdikce personálně obsadit pozice ve společnosti.

Je tedy potřeba dosadit jednatele či potřebný počet jednatelů, je-li nutné, aby ve společnosti byli dva či více jednatelů. Dále jsou vyhotoveny potřebné korporátní dokumenty a dle postupu daného obchodního rejstříku či obdobného úřadu je společnost zapsána do registru společností. Jak již bylo uvedeno, k založení offshore společnosti je potřeba postupovat dle právního řádu konkrétního státu.

Co je ještě k založení zapotřebí?

Veškeré potřebné postupy vykonává registrační agent a při potřebě založení offshore společnosti je tedy nutné obrátit se na registračního agenta. K založení offshore společnosti není potřeba zvláštních dokumentů, zpravidla postačí základní dokumenty koncového vlastníka této společnosti, které uchovává registrační agent.

Rovněž je potřeba poskytnout dokumenty k dalším osobám, figurují-li ve společnosti jiné osoby než koncový vlastník, např. společníci či zmíněný jednatel. Je-li jako společník ve společnosti jiné právnická osoba, pak je nutné poskytnout registračnímu agentu podrobné informace o této společnosti.

Založení offshore společnosti realizuje registrační agent přímo v konkrétní offshore jurisdikci. Ten také jedná jménem klienta, resp. společnosti s místními úřady. Registrační agent je tedy profesionálem, který zprostředkovává pro klienta založení offshore společnosti. Chcete-li tedy založit offshore společnost, kontaktujte svého registračního agenta.

založení offshore společností

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top