ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Založení odštěpného závodu

 • Odštěpný závod je složkou zahraničního podniku, která nemá vlastní právní subjektivitu, pouze činí právní úkony v zastoupení svého zřizovatele – zahraniční entity. Do obchodního rejstříku se odštěpný závod zapisuje pod názvem zřizovatele s dodatkem „odštěpný závod“. Počínaje účinností tzv. „Nového občanského zákoníku“ nahradil v českém právním řádu organizační složku.

  Jednoznačnou výhodou odštěpného závodu je jeho velmi rychlý vznik i zánik. Při zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku se také neskládá žádný základní kapitál. Zřízení odštěpného závodu je tak pro zahraniční právnickou osobu jednoznačně efektivnější a pružnější řešení oproti založení klasické české společnosti.

  Přesto je třeba počítat s tím, že založení odštěpného závodu trvá cca 2-3 týdny. Záleží, jak rychle jsou ze zahraničí dodány požadované dokumenty pro založení.

  S čím Vám pomůžeme

  Rádi Vám nabídneme naše bohaté zkušenosti při zakládání odštěpných závodů. Se založením odštěpeného závodu a s jeho zápisem do obchodního rejstříku je spojena celá řada formalit, s nimiž se za Vás díky našim zkušenostem snadno vypořádáme.

  • Vyřízení vydání živnostenského oprávnění pro odštěpný závod
  • Jednání před živnostenským úřadem
  • Přípravu veškerých dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku
  • Jednání s rejstříkovým soudem

   

  Co budeme potřebovat od Vás?

  • Výpis z obchodního rejstříku zakladatele odštěpného závodu dle práva platného ve státě, kde je jeho sídlo.
  • Stanovy zakladatele odštěpného závodu
  • Výpis z katastru nemovitostí ohledně budovy, v níž bude umístěno sídlo odštěpného závodu
  • Souhlas vlastníka s budoucím umístěním odštěpného závodu na této adrese
  • Čestné prohlášení a podpisový vzor osoby navržené do funkce vedoucího odštěpného závodu, případně výpis z rejstříku trestů, dle národnosti navržené osoby vedoucího
  • Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku ze strany zakladatelské společnosti a jeho statutárního orgánu
  • V případě, že budete žádat zastoupení před úřady, též plná moc s úředně ověřeným podpisem

   

  Cena

  Cenu za náš servis při založení odštěpného závodu naleznete v našem ceníku zde. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady související se založením odštěpného závodu (Notářské poplatky, správní poplatky živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, příp. katastrálního úřadu).

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK