ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Založení odštěpného závodu

 • Odštěpný závod je složkou zahraničního podniku, která nemá vlastní právní subjektivitu, pouze činí právní úkony v zastoupení svého zřizovatele – zahraniční entity. Do obchodního rejstříku se odštěpný závod zapisuje pod názvem zřizovatele s dodatkem „odštěpný závod“. Počínaje účinností tzv. „Nového občanského zákoníku“ nahradil v českém právním řádu organizační složku.

  Jednoznačnou výhodou odštěpného závodu je jeho velmi rychlý vznik i zánik. Při zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku se také neskládá žádný základní kapitál. Zřízení odštěpného závodu je tak pro zahraniční právnickou osobu jednoznačně efektivnější a pružnější řešení oproti založení klasické české společnosti.

  Přesto je třeba počítat s tím, že založení odštěpného závodu jako právnické osoby trvá cca 2-3 týdny. Záleží, jak rychle jsou ze zahraničí dodány požadované dokumenty pro založení.

  S čím Vám pomůžeme

  Rádi Vám nabídneme naše bohaté zkušenosti při zakládání odštěpných závodů. Se založením odštěpeného závodu a s jeho zápisem do obchodního rejstříku je spojena celá řada formalit, s nimiž se za Vás díky našim zkušenostem snadno vypořádáme.

  • Vyřízení vydání živnostenského oprávnění pro odštěpný závod
  • Jednání před živnostenským úřadem
  • Přípravu veškerých dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku
  • Jednání s rejstříkovým soudem

   

  Co budeme potřebovat od Vás?

  • Výpis z obchodního rejstříku zakladatele odštěpného závodu dle práva platného ve státě, kde je jeho sídlo.
  • Stanovy zakladatele odštěpného závodu
  • Výpis z katastru nemovitostí ohledně budovy, v níž bude umístěno sídlo odštěpného závodu
  • Souhlas vlastníka s budoucím umístěním odštěpného závodu na této adrese
  • Čestné prohlášení a podpisový vzor osoby navržené do funkce vedoucího odštěpného závodu, případně výpis z rejstříku trestů, dle národnosti navržené osoby vedoucího
  • Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku ze strany zakladatelské společnosti a jeho statutárního orgánu
  • V případě, že budete žádat zastoupení před úřady, též plná moc s úředně ověřeným podpisem

   

  Cena

  Cenu za náš servis při založení odštěpného závodu získáte na vyžádaní. Cena zahrnuje veškeré náklady související se založením odštěpného závodu (Notářské poplatky, správní poplatky živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, příp. katastrálního úřadu).

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top