ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Založení společnosti ltd

Co je to?

Právní forma Ltd. (z angl. Limited, event. Limited by Shares) je co do podoby s českou právní formou dle Zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech) zahraniční společností s ručením omezeným. Jedná se tedy o nejčastější a typickou právní formu obchodní společnosti. Firma limited je nejčastěji používanou právní formou obchodních společností i ve světovém měřítku a tuto podobu lze prakticky najít v právních řádech všech států. Co do způsobu účasti na společnosti může být účasten jeden společník, nebo jich může býti více, přičemž horní hranice omezena zpravidla není. Společník se podílí na společnosti svým vkladem. Tento musí být splacen a souhrn vkladů všech společníků tvoří základní kapitál společnosti.

Jak na založení společnosti ltd?

Podstatným rysem společnosti limited skutečnost, že podíly (akcie) společnosti limited nemohou být nabízeny veřejnosti a veřejně obchodovány. Toto je podstatný rozdíl oproti např. akciové společnosti (nebo dále např. Public limited společnosti). Dalším charakteristickým rysem společnosti je skutečnost, že ručení společnosti je omezeno, resp. společník neručí za závazky společnosti, jako např. v případě osobních společností. Společnost ručí za své závazky sama svým majetkem. Podrobné způsoby ručení jsou v jednotlivých právních řádech upraveny mírně odlišně (např. u české společnosti s ručením omezeným ručí společník pouze do výše nesplaceného vkladu do základního kapitálu společnosti), nicméně omezené ručení, resp. absence ručení společníků je charakteristickým rysem právní formy Ltd. Firma Ltd. může být založena pouze jedním společníkem, přičemž je nutné, aby měla také alespoň jednoho jednatele. Tímto může být tatáž osoba. Lze se setkat se státy, kde je vyžadováno, aby byl jednatelem místní rezident, ale ve většině případů může být jednatelem i nerezident. Akcionář či akcionáři společnosti jmenují a mohou i odvolat jednatele, v případě založení společnosti ltd. pověřuje výkonem funkce jednatele zakladatel. Společnost limited je jednoduchou a účelnou právní formou pro široké spektrum aktivit a prostřednictvím Ltd. lze realizovat prakticky veškeré činnosti. Před založením Ltd. společnosti je vhodné pečlivě zvážit veškeré faktory, které mohou ovlivnit fungování společnosti a je tedy nutné před založením Ltd. firmy vše pečlivě promyslet, ideálně vše také konzultovat s odborníkem.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top