ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

V ČR už platí MLI

MLI v ČR

Pro Českou republiku nabyla účinnosti Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI), ratifikovaná letos v květnu. Tímto krokem se ČR připojila ke 47 zemím, které úmluvu implementují. Celkem má MLI okolo 100 smluvních stran, přičemž jejich počet roste.

Minimálním standardem, tedy smluvním ustanovením, které žádná přistoupivší strana nemůže vyloučit, je tzv. principle purpose test. Tímto testem se má dle MLI určit, zda ta která transakce či strukturalizace jmění měla i jiný důvod než jen daňovou optimalizaci, potažmo jestli je ona daňová optimalizace ještě přípustná. Zrcadlovou podobou tohoto testu je v českém právu institut zneužití práva tak, jak ho vnímá daňový řád.

Úmluva se své cíle snaží naplnit prostřednictvím modifikace bilaterálních dohod proti dvojímu zdanění. Je způsobilá zasáhnout nejen do dohod budoucích, ale i do těch dříve uzavřených – těch jsou tisíce. V neposlední řadě také MLI, vzniklá z iniciativy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), cílí na další zdokonalení mezinárodní arbitráže v obchodních vztazích – to je ostatně jedním z dlouhodobých záměrů OECD.

Implementace směrnice DAC 6 – přeshraniční oznamovací povinnostNizozemsko ruší plánované snížení sazby korporátní daně

Share Your Thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top