ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

USA

 • Spojené státy americké (USA) jsou federativní republikou prezidentského typu. Spojené státy americké se skládají celkem z 50 států, jednoho federálního distriktu – District of Columbia, který není oficiálním státem a z ostrovních teritorií.

  Nejvíce využívané státy pro založení offshore firmy v USA

  • > Wyoming
  • > Delaware
  • > Oregon

  Hlavní město USA –  Washington, D.C.
  Úřední jazyk v USA – angličtina
  Měna je americký dolar (USD)

  On-line přístupy k rejstříkům amerických firem

  Obchodní rejstříky USA firem jsou vedeny podobně jako v ČR, on-line. Veřejně je tedy možno dohledat základní informace o jednotlivých amerických korporacích, rozsah těchto informací (zda zjistíte majitele, jednatele, či jen základní informace) se liší dle konkrétního státu sídla americké firmy. 

  Pro kompletní seznam všech rejstříkových soudů v USA přejděte na následující odkaz.

  Popis a výhody offshore společností z USA

  • > USA dodají každé firemní struktuře vysokou prestiž celosvětového největšího zahraničního investora
  • > daňově zvýhodněná společnost se ve Spojených státech nazývá Limited Liability Company (LLC)
  • > LLC je dle své formy osobní společností, společníci zde stejně např. jako u českého s.r.o. neručí za závazky společnosti
  • > USA offshore společnost má nulovou daň z příjmu, pokud je tento příjem ze zdroje mimo USA
  • > LLC přenáší zdanění svých zahraničních příjmů přímo na společníky společnosti, v mnoha případech se však aplikují srážkové daně v USA, proto se USA offshore společnosti nehodí pro finanční toky v jakékoli podobě
  • > jednatelem (ředitelem) USA společnosti může být právnická osoba
  • > povinnost konat valnou hromadu offshore USA společnosti alespoň jednou ročně a to kdekoliv na světě i mimo území USA
  • > není povinnost vedení účetnictví a předkládání auditu
  • > obchodní rejstřík je veřejný, nemusí v něm být však zaneseny všechny relevantní informace

  Mezinárodní smlouvy

  Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

  USA mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v případě podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany U. S. firmy, může její registrační agent či sám rejstříkový soud předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

  Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

  Je uzavřena, ale netýká se LLC offshore společností. Při přímých platbách z ČR do USA na LLC se uplatňují srážkové daně. USA offshore společnost tedy není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

  Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

  Je uzavřena.

  Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

  Je uzavřena.

  Běžné způsoby využití USA společnosti

  • > holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti za účelem anonymity vlastnictví a vysoké prestiže
  • > nehodí se kvůli srážkovým daním a oznamovací povinnosti o bankovních účtech pro přímý prodej zboží či služeb, a to ani v rámci offshore destinací navzájem
  • > společnost zajišťující drobné mezinárodní platby v maximální výši do 10.000,- USD ročně

  založení firmy v usa

  Výhody: DELAWARE

  Začleněním v Delaware, firma získá širokou škálu konkurenčních výhod, včetně:

  • > určité daňové výhody
  • > ochrana majetku
  • > žádné výroční valné hromady
  • > vysoce stabilní vláda, stabilní poplatky a náklady za registrovaného agenta, které jsou nutné podle zákonů státu Delaware
  • > tyto společnosti mohou provádět většinu typů zákonné podnikatelské činnosti
  • > není nutné, aby byli ředitelé se sídlem či bydlištěm v Delaware
  • > název společnosti může být libovolný název – dostupnost jména pro společnost můžeme zjistit kdykoliv během pracovního dne. Pokud jméno není k dispozici, dáme Vám vědět a můžeme navrhnout alternativy.
  • > nejsou k dispozici žádné minimální požadavky na kapitál.

  Co je v ceně:

  • > registrace společnosti
  • > vládní registrační poplatky
  • > příprava a podání articles
  • > kompletní firemní kit
  • > nahlášení DIČ

  Daně

  Delaware korporátní právo je světově proslulé, prověřené a poskytuje předvídatelnost, se Supreme Court of Chancery je řešení rychlé a efektivní pro všechny případy.

  General Corporation Law of Delaware vybudovala dobrou pověst pro tento stát a pomohlo Delaware stát se populárním místem pro založení společnosti.

  Společnosti zapsané v Delaware jsou známé jako LLC, které nabízejí výhody kombinace mezi akciovou společností a Komanditní společností.

  To je dobrý způsob, jak chránit osobní odpovědnost a majetek vlastníků. Zároveň to umožňuje vlastníkovi využívat výhod nulových daní ze všech obchodních transakcí a zisků generovaných mimo Spojené státy, aniž by musel porušit omezení o Corporation USA.

  Firma Delaware nabízí možnost mít americkou společnost s podobnými výhodami jiných offshore společností, jako BVI, Seychely, Belize a Panama.

  Akcie na doručitele

  Akcie na doručitele nejsou povoleny.

  Důvěrnost

  Delaware zůstává jedním z předních offshore jurisdikcí pro založení společnosti bez požadavku na obchodní licence a jejího skvělého přístupu k mlčenlivosti a diskrétnosti.

  Typy společností

  Níže uvedené aktuálně dostupné koncovky pro společnosti Delaware:

  • > Association
  • > Club
  • > Company
  • > Corporation, CORP
  • > Fund
  • > Foundation
  • > Incorporated, INC
  • > Institute
  • > Society
  • > Limited, LTD

  Delaware bankovní účet

  Jsme vám také schopni pomoci s otevřením bankovního účtu pro Vaše společnosti. Kontaktujte nás.
   
  založení firmy v usa
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top