ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Singapore

 • Poskytujeme služby registrace offshore společností v Singapuru.
  Singapur je parlamentní republika – městský stát v jihovýchodní Asii. Singapur patří mezi nejvyspělejší země světa s poměrně nízkými daněmi. Vysoký význam v hospodářství Singapuru hrají transnacionální korporace. Singapur má jeden z vůbec největších ukazatelů HDP na obyvatele na světě.

  Výhody jurisdikce v Singapuru

  • vysoce konkurenční podnikatelské prostředí
  • vysoká životní úroveň
  • vedoucí pozice Singapuru v seznamech hodnocení ekonomické svobody
  • velmi příznivé investiční klima
  • velmi vzdělané a obyvatelstvo, vysoká úroveň právního vědomí

   

 • Typ společnosti

 • Rezidentní a nerezidentní společnosti s ručením omezeným – Limited (akciové společnosti s ručením omezeným) dle kritéria “management and control”.

 • Ředitelé

 • Minimální počet ředitelů – 2. Ředitelem může být jen fyzická osoba, přičemž jeden z ředitelů musí být rezidentem Singapuru. Tento ředitel odpovídá za to, že činnost společnosti je v souladu s právním řádem Singapuru.

 • Akcionáři

 • Minimální počet akcionářů – 1. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby – rezidenti kteréhokoli státu.

 • Sekretář

 • nejsou speciální požadavky na osobou sekretáře

 • Doba registrace

 • do 3 týdnů

 • Základní kapitál

 • Minimální výše základního kapitálu není stanovena.

 • Nominální servis

 • Ano

 • Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

 • Dovětek obchodní firmy (názvu) společnosti s ručením omezeným musí obsahovat slova “(Private) Limited” nebo “(PTE) LTD”.

 • Obligatorní podmínky

 • Důvěrnost

 • Není speciálně upraveno bankovní tajemství, které by zaručovalo důvěrnost informací, ale jsou aplikovatelná ustanovení o obchodním a profesním tajemství.

 • Právní řád

 • Companies Act 1931–1993, International Business Act 1994

 • Roční správní poplatek (minimum)

 • Společnosti – rezidenti odvádí daň z příjmů jak ze zdrojů nacházejících se na území Singapuru, tak i ze zahraničních zdrojů. Sazba dani z příjmů činí 26%.

  Nerezidenti odvádí daň z příjmů pouze ze zdrojů na území Singapuru a nejsou u nich aplikovatelné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

 • Valné hromady ředitelů, akcionářů

 • Nejsou povinné

 • Audit, jiné finanční výkaznictví

 • Do Obchodního rejstříku se musí podávat roční zpráva obsahující údaje o veškerých změnách ředitelů, akcionářů a sekretáře, názvu a sídla společnosti. Finančnímu úřadu se podává roční účetní závěrka a zpráva auditora a kopie těchto výkazů musí být dostupná v sídle společnosti.

 • Daně

 • Obecná sazba daní z příjmů je 18 %. Dle určitých kritérií může být snížena na 15 %, 10 %, či dokonce 0 %. Zdaňovány jsou veškeré příjmy, jež pochází ze zdrojů na území Singapuru a rovněž příjmy ze zdrojů nacházejících se mimo území Singapuru, pokud do Singapuru byly převedeny.

 • Devizová kontrola

 • Ne

 • Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

 • Austrálie, Bangladéš, Belgie, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Indie, Indonésie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Thajsko, Taiwan, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

 • Apostille

 • uznává se

 • singapore zřízení společnosti

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top