ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

SEYCHELLES

 • Seychelská republika, neboli také zkráceně jen Seychely, je offshore země (daňový ráj) na souostroví v Indickém oceánu, východně od Afriky a severně od ostrovu Madagaskar.

  Hlavní město: Victoria, na ostrově Mahé Úřední jazyky Seychel: angličtina, francouzština, kreolština Seychelská měna: seychelská rupie – SCR a US Dolar

  Hlavní výhody seychelské offshore společnosti

  • rychlé založení offshore společnosti – většinou během jednoho dne
  • základní kapitál offshore společnosti může být zapsán v jakékoliv výši bez povinnosti jeho splacení
  • možnost vydání akcií na majitele, akcie na majitele v listinné podobě však nemohou opustit území Seychel
  • nulová daň z příjmu offshore společnosti v případech, kdy příjem pochází ze zdroje mimo území Seychel
  • vedení účetnictví se vyžaduje, ale není povinnost jej odevzdávat či komukoli předkládat ke kontrole – pouze se musí určit místo, kde budou uschovány důležité účetní a jiné dokumenty offshore společnosti
  • neodevzdává se daňové přiznání
  • od dubna 2009 patří Seychelská republika na tzv. bílou listinu OECD – tj. mezi státy s daňově standardní legislativou
  • možnost zvolit název seychelské společnosti s libovolným dodatkem určujícím právní formu společnosti, např. k.s., o.s., s. r. o., a. s., GmbH., AG, Ltd., Co., LLC, apod., což zvyšuje variabilitu využití takové offshore společnosti
  • možnost využití nominee služeb (nominee jednatel i akcionář) pro ještě vyšší stupeň anonymity vlastnictví
  • neveřejný rejstřík – údaje o osobách účastnících se na společnosti má pouze registrační agent a nejsou tedy veřejně přístupné
  • z důvodu uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kyprem se hodí pro zapojení do kyperské firemní struktury za účelem snížení daňové zátěže Kyperské firmy

   

  Offshore Seychely – mezinárodní smlouvy

   

  Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

  Seychely mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v případě podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany seychelské firmy, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.
   

  Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

  Není uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Seychel se uplatňují srážkové daně. Seychelská společnost není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.
   

  Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou

  Není uzavřena – vyšší stupeň anonymity vlastnictví.
   

  Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

  Není uzavřena – vyšší stupeň anonymity vlastnictví.
   

  Běžné způsoby využití seychelské firmy

  • holdingová (mateřská společnost) jiné společnosti (např. v ČR) za účelem anonymity vlastnictví a zakrytí skutečného vlastníka firemní struktury
  • přímý prodej zboží či služeb v případě, kdy není potřebné využívat systém smluv o zamezení dvojího zdanění a nehrozí riziko srážkových daní – tedy v případech, kdy platby nechodí přímo z ČR ale buď z jiných offshore destinací či destinací, které mají vzájemnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (např. Kypr)

   

  Výhody

  Začleněním na Seychelách získá společnost širokou škálu konkurenčních výhod, včetně:

  • založení společnosti do 24 hodin
  • může mít “one man společnost” (stejný ředitel a akcionář), bez trvalého bydliště
  • nezveřejnění akcionářů a ředitelů ve veřejném registru a jakémukoliv státnímu orgánu
  • základní kapitál může být libovolná částka a státní poplatek zůstává stejný, žádné další poplatky
  • obchodní činnost může být prováděna kdekoliv na světě
  • žádný požadavek výročních valných hromad akcionářů
  • nepodávání auditovaného účetnictví
  • společnost s ručením omezeným je založena i bez splaceného základního kapitálu
  • 0 % daň
  • právní osvobození od daně, bez zdanění jakéhokoliv druhu příjmů, tedy žádné účetní náklady 

   

  Co je v ceně:

  • registrace společnosti
  • uhrazení státních poplatků
  • registrovaný Agent a sídlo na Seychelách (pouze první rok)

   

  Offshore Založení společnosti na Seychelách

  Seychelské IBC (International Business Company) je nejpopulárnější a univerzální typ offshore společnosti, která je k dispozici na Seychelských ostrovech.
   

  Daňové zákony

  Jako většina ostatních hlavních offshore jurisdikcí, je Seychely Offshore společnost (IBC) osvobozena od daně a určena pro zapojení do všech forem mezinárodního obchodu, bez informací a minimálních požadavků na vedení evidence a s důslednou ochranou důvěrnosti.

  Daňové výhody a obecná struktura společnosti, Seychely (IBC), se řídí obchodním zákonem Seychel International Business Act 1994 .

  Seychely Offshore společnost (IBC) není podle definice zákona předmětem daně nebo poplatků z příjmů nebo zisků. Akcionáři společnosti Seychely Offshore (IBC) také nepodléhají dani z příjmu z IBC.

  Seychely nejsou předmětem daní podle EU Směrnice o zdanění úspor, na rozdíl od některých jiných offshore jurisdikcí, které se vztahují k státům EU (především k Velké Británii a jejím zámořským území). V podstatě je Seychely Offshore společnost (IBC) zcela bez daně.

   

  Akcie na doručitele

  U seychelské IBC mohou být registrovány akcie na majitele, není to ale možné provést anonymně.

  Pokud jsou některé akcie vydány na majitele, je potřeba registračních agentů společnosti a udržovat rejstřík akcií na doručitele, kde se zaznamenávají jména a adresy všech jednotlivců, kterým jsou akcie na doručitele vydány, zaznamenávají.

   

  Důvěrnost

  Důvěrnost je jedním z klíčových prvků Seychelské mezinárodní společnosti, týká se údajů o skutečných vlastnících společnosti, ředitelů a akcionářů, které nejsou součástí veřejného záznamu.

  Na registraci nového IBC rejstřík nevyžaduje žádné údaje o tom, kdo vůbec je skutečným vlastníkem nové offshore společnosti.

  Tato informace je známa pouze licencované společnosti Registračního Agenta a je udržována v naprosté důvěrnosti.

  Vnitřní firemní dokumenty IBC, jako rejstříku akcionářů, Registr ředitelů a všechny zápisy a usnesení, jsou uloženy v kancelářích Registračního Agenta a jsou důvěrné. Jedinými dokumenty společnosti Seychelské IBC, které se uschovávají ve veřejném registru, jsou Memorandum of Association se stanovami. Tyto dokumenty neobsahují žádný údaj o skutečných akcionářích nebo skutečných vlastnících společnosti.

  Seychelská republika je nezávislá země. Nemusíte přijít na Seychely, abyste otevřeli Seychely offshore společnosti (korporace), (CFS mezinárodní formace), vše zvládneme za vás prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo faxem.

   

  Typy společností

  • Limited, LTD
  • Corporation, CORP
  • Incorporated, INC
  • Socite Anonyme, S.A.
  • Aktiengesellschaft, A.G.

   

  Seychely bankovní účet

  Jsme vám také schopni pomoci s otevřením bankovního účtu pro vaše společnosti.
  Pro více informací kontaktujte naši kancelář.

   

  Změny v seychelském zákoně o mezinárodních obchodních společnostech

  V úterý 1. listopadu 2016 nabývá na Seychelách účinnosti nový zákon o mezinárodních obchodních společnostech (New International Business Companies Act, 2016 – „IBC Act“). Novelizované znění přináší četné změny. V zákoně můžeme vidět posun k přísnější regulaci v souladu s mezinárodními standardy, ale zároveň přetrvávající snahu o zachování Seychel jakožto podnikatelsky atraktivního místa.

  Mezi hlavní změny patří:

  1. Rozšíření seznamu činností, které mezinárodní obchodní společnost (Interantional Business Company – IBC) nesmí vykonávat. Nově sem byly zahrnuty takové aktivity jako obchodování s cennými papíry a podílovými fondy a podnikání zaměřené na hazardní hry, jak je definují příslušné seychelské zákony. IBC smí tyto aktivity vykonávat pouze tehdy, je-li k nim licencována nebo jinak oprávněna dle zákonů státu, ve kterém takto podniká.
  2. Každá IBC bude povinna mít seznam koncových vlastníků (beneficial owners), jež bude přechovávat ve svém sídle na Seychelách. Výjimku z této povinnosti tvoří společnosti s veřejnou nabídkou akcií a jejich pobočky.
  3. Všechny IBC budou povinny u svého Rejstříku přechovávat kopii seznamu ředitelů. Zákon jim na to ode dne své účinnosti přiznává lhůtu v trvání dvanácti měsíců. Seznam bude veřejně přístupný po dvou letech ode dne účinnosti tohoto zákona.
  4. Povinnost předkládat každoročně účetní závěrku bude nahrazena předkládáním výročního prohlášení o splnění všech požadavků. Výroční výkazy budou obsahovat podrobnosti ohledně místa přechovávání účetních záznamů, zápisů z jednání a prohlášení jednatele. Dále bude ve výkazu uvedeno, že na vyžádání budou Rejstříku výše zmíněné informace zpřístupněny.
  5. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku bude nyní trvat 90 dní namísto 180.
  6. Zákon poskytuje Protected Cell Companies, náhradním ředitelům, dobrovolnou registraci seznamu členů společnosti a jejích koncových vlastníků, dobrovolné vyplnění výročních finančních zpráv a umožňuje odvolání ředitele soudem.
  7. Pokuty ukládané dle obecných ustanovení o trestných činech a pokuty za lživá prohlášení podána Rejstříku, se zvyšují na USD 50.000,-. Sankce za selhání při vedení Registru členů se zvyšuje na USD 500,- a dalších USD 50,- za každý následující den. Dle dalšího ustanovení je nově Rejstřík před uložením pokuty povinen dotčenou osobu nejdříve upozornit a dát jí možnost se k věci vyjádřit.
  8. IBC nebude nadále moci držet dluhopisy, pokladniční poukázky a další cenné papíry vydané seychelskou vládou nebo seychelskou centrální bankou.
  9. IBC nebudou mít nově povoleno být v nájmu za účelem komunikace se svými členy či přípravy a přechovávání záznamů společnosti.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK