ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Právní servis

 • Nezbytnou součástí každého podnikání je správná orientace v právním řádu. Jedině tak je možné postavit úspěšnou společnost na pevných základech. V případě podnikání prostřednictvím zahraniční společnosti je navíc nezbytné rovněž povědomí o právu dané země.

  Pro všechny situace vyžadující právní poradenství nabízí naše společnost svým klientům služby právních specialistů a spolupracujících advokátů, kteří Vám poskytnou komplexní právní služby té nejvyšší úrovně, a to jak v českém, tak v zahraničním právním prostředí.

  S ohledem na množství klientů využívajících služeb našich právních specialistů ve všech představitelných oblastech právní problematiky jsme schopni poskytnout Vám vždy toho nejlepšího právního poradce pro danou problematiku.

  Našim klientům přirozeně nabízíme rovněž možnost právních služeb na bází měsíční paušální odměny, v rámci které mají klienti zajištěn sjednaný rozsah právního poradenství za fixní cenu.

  Ochranné známky

  Jednou z oblastí, na níž se úzce specializují naši právníci, je oblast ochranných známek či jiných způsobů ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory apod.). Jedná se o poměrně složitou problematiku, jejíž důkladná znalost může výrazně pomoci při ochraně klientova podnikání (obchodního jména, loga, patentu apod.).

  Pomůžeme Vám v prvé řadě s přípravou a podáním přihlášky Vaší nové ochranné známky, a to po důkladné rešerši již registrovaných ochranných známek, které by mohly zápisu bránit. Rovněž s Vámi provedeme důkladnou analýzu tříd výrobků a služeb, které by měla ochranná známka chránit. Následně Vás provedeme celým procesem zápisu ochranné známky.

  Naše pomoc v dané oblasti však může spočívat i v dalších úkonech, jako je vymáhání právních nároků plynoucích právě z Vaší ochranné známky, podávání námitek proti nově zapisovaným známkám jiných osob, které by mohly být v kolizi s Vašimi známkami a podobně.

  Ochranné známky mohou při odborném přístupu výrazně posílit Vaše podnikání. S pomocí našich právních poradců budete moci veškerý čas věnovat Vašemu podnikání.

  právní servis - poradna - kontakt

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top