ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Ověřování veřejných listin v cizině – soudní překlad, apostile, superlegalizace.

stamp-1415724_1920

Jakmile potřebujete v zahraničí předložit veřejné listiny, jako například rodný list, vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, musíte mít v rukou překlad do jazyka cílové země spolu s dostačujícím ověřením listiny. Problém nastává ve chvíli, když jste ve státě, který neuznává jediný způsob ověření. Celkem existují tři způsoby, a to soudní překlad, apostila a superlegalizace.

Co se týče soudního překladu, jinými slovy úředního překladu, ten patří do nejprostších způsobů ověření. Mezi státy, ve kterých od vás přijmou pouze soudní překlad, je například: Maďarsko, Polsko, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko a Ukrajina. Celkový seznam všech států je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR. Česká republika má s těmito zeměmi uzavřenou tzv. dvoustrannou smlouvu, která vás osvobozuje od ověřování veřejných listin. Jediné, co potřebujete, je dokument s tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem, tedy soudní překlad.

Dalším způsobem je tzv. apostilace, ověření platné mezi státy Haagské úmluvy. K tomuto ověření je soudní překladatel málo. Dokument totiž poputuje na ministerstvo. Existují dvě možnosti. Pokud listinu vydal justiční orgán, soudy, nebo notář, jste povinni se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR. V opačném případě, když listinu vydal orgán státní správy, obrátíte se na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Do skupiny dokumentů, se kterými půjdete právě tam, patří doklady o studiu, zdravotní doklady, výpisy z rejstříku trestů, matriční doklady atd., kde se využívá apostilační doložka. Pro ověření států, které vyžadují ověření apostilou, je nejlepší navštívit web Haagské konference. Mezi státy vyžadující ověření listin apostilační doložkou patří Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Německo, Čínská lidová republika a další.

V neposlední řadě funguje i třetí způsob, tzv. superlegalizace-dvojité ověřování. Za prvé dochází k ověření státem, ve kterém listina vznikla, opět se ověřuje na příslušném ministerstvu. Za druhé se ověřuje zastupitelským orgánem státu, kde má být listina použita. Takovým orgánem se myslí ambasáda daného státu na území ČR. Jestliže u nás takový orgán není, listina putuje do nejbližšího státu, na jehož území se požadovaná ambasáda nachází, klidně až do Německa.

Superlegalizaci veřejných listin vyžadují státy, které nejsou na seznamu Haagské úmluvy, a naše země s nimi nemá uzavřenou dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Pro jednodušší přehled jsou uvedeny příklady států s dvojitým ověřováním, a to Bahamské ostrovy, Burundi, Kanada, Kosovo nebo Uzbekistán atd. Celý seznam je k nahlédnutí opět na stránkách Haagské konference pod záložkou “Non-members”.

Britská holdingová společnost uvádí novinky v osvobození kapitálových ziskůEfektivita a účelnost svěřenských fondů

Share Your Thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top