ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Onshore společnosti

Co jsou onshore společnosti?

Jsou termínem méně známým, nicméně často se vyskytujícím v souvislosti s mezinárodním podnikáním a offshore společnostmi. Offshore společnosti jsou sice častěji skloňovaným pojem, nicméně ke správné orientaci v problematice je nutné znát rozdíl mezi nimi a offshore společnostmi.

Onshore společnosti (z angl. „na pevnině“) je označení pro společnosti registrované v tradiční jurisdikci, tedy ve státech, které nelze nazývat daňovými ráji. Jako onshore jurisdikce bývají označovány země zpravidla evropské, či státy severní Ameriky. Jedná se mimo jiné o státy s transparentním veřejným rejstříkem a tradičním pojetím korporátních záležitostí.

Jsou tedy do jisté míry protikladem offshore společností. Druhým úhlem pohledu v rámci jejich rozlišování je posuzování vzhledem k zemi rezidence. To znamená, že i tato společnost může být posuzována jako offshore, a to v případě, kdy je offshore společnost rezidentní zemí, tedy státem bydliště či registrace společnosti.

V tomto případě, popisujeme-li společnost v jiné jurisdikci, která je jinak onshore jurisdikcí, budeme o této společnosti hovořit jako o offshorové, jelikož je v tomto smyslu v zámoří. V souvislosti s tímto je tedy nutné vnímat o které zemi, resp. společnosti se hovoří a v jaké souvislosti.

Co je zapotřebí vědět o onshore společnosti?

Co se týká konkrétních případů typických offshore destinací, pak jsou jako offshore státy nejčastěji zmiňovány zámořské státy v exotických destinacích. Těmto bývá také přezdíváno daňové ráje. Je tomu tak díky nízkému či žádnému zdanění tamních společností. Oproti tomu onshore společnosti nejsou zpravidla využívány k daňové optimalizaci.

Onshore společnosti jsou převážně využívány k podnikání v onshore jurisdikcích a v rámci mezinárodních korporátních struktur jsou používány ke specifickým účelům. Lze je využít jako holdingové společnosti v případě států s nízkým zdaněním dividend apod. Oproti offshorovým společnostem mají onshore společnosti četné výhody.

Konkrétně jsou často mnohem lépe vnímány veřejností i obchodními partnery. V konkrétní rovině je například mnohem snadnější otevřít bankovní účet onshore společnosti, než například offshore společnosti, která má mnohdy nepřehlednou vlastnickou strukturu. Taková společnost je zpravidla výhodná k podnikání v onshore destinacích, nicméně v některých případech je vhodná k mezinárodnímu obchodu a jiným činnostem.

Vždy je však nutné zhodnotit a zvážit veškeré aspekty podnikání, aby mohla být vhodně nastavena struktura zahrnující jak onshore, tak i případně offshore společnosti.

onshore společnosti zřízení

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top