ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Madeira

 • Madeira – ostrov věčného jara a nízkých daní

  Madeira je souostroví v Atlantickém oceánu, vzdálené asi 900 kilometrů od portugalského pobřeží. Je součástí EU a oficiálně patří Portugalsku, má ale status autonomního území s vlastní vládou, správou a zákony. Hlavním lákadlem z hlediska podnikání je zdejší zóna volného obchodu – International Business Center of Madeira (IBC of Madeira). Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmu právnických osob činí pouhých 5 %, jedná se tedy o jednu z nejnižších sazeb v Evropě.

   

  Hlavní město: Funchal

  Úřední jazyk: portugalština

  Měna: euro – EUR

   

  Popis a výhody režimu IBC of Madeira

  • Daň z příjmu právnických osob 5 %
  • Plné osvobození od srážkových daní z dividend, úroků a licenčních poplatků
  • Osvobození od daně z nemovitostí, daně z převodu a kolkových poplatků
  • Není vedena na seznamech OECD ani EU jako „daňový ráj“
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění i s ČR

   

  K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit alternativně jednu z těchto podmínek:

  1. vytvoření 1-5 pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti

  + minimální hodnota investice 75.000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení

  1. vytvoření 6+ pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, v takovém případě není požadována žádná minimální investice

   

  Společnost, jež získala povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní zastoupení.

  Na Madeiře je možné založit jak klasickou společnost s omezeným ručením, tak společnost akciovou. Třetí alternativou je holdingová společnost.

  Lda. – Sociedade Limitada

  • 1 společník
  • minimální základní kapitál 1 EUR za každého společníka
  • možnost konání valných hromad kdekoli na světě

   

  S.A. – Sociedade Anonima

  • 5 akcionářů, min. 1 ředitel
  • minimální základní kapitál 50 000 EUR
  • akcie na jméno nebo akcie na doručitele (registrované)

   

  SGPS – Sociedade Gestora de Participacoes Sociais

  • právní forma Lda. nebo S.A.
  • jediný předmět podnikání správa akcií držených v jiných společnostech
  • osvobození od daně z dividend, při splnění podmínek

  Madeira automaticky poskytuje společnostem portugalské číslo VAT. Standardní sazba DPH na Madeiře je 22 %.

  Vzhledem k tomu, že Madeira je součástí Portugalska, platí pro ni zásada volného pohybu kapitálu v rámci EU a lze uplatňovat evropské právní předpisy a portugalské smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Madeira také splňuje veškeré požadavky OECD na daňovou transparentnost a výměnu informací.

  Současný daňový režim umožňuje začlenění nových subjektů do IBC of Madeira až do konce roku 2020, snížená sazba daně z příjmů právnických osob bude poskytována do roku 2027.

  Pro ty, kdo si chtějí na Madeiře zřídit aktivní kancelář jsou nespornou výhodou nízké provozní náklady. Ceny nákupu a pronájmu nemovitostí, služeb a platů místních zaměstnanců jsou mnohem nižší, než v jiných zemích a jurisdikcích EU.

  založení společnosti na madeiře

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top