ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Lhůta pro zápis skutečného majitele českých společností se blíží ke konci

Od začátku tohoto roku mají subjekty, které jsou evidované ve veřejných rejstřících povinnost zapsat svého skutečného majitele do nové evidence u rejstříkových soudů. Lhůta pro toto zapsání činí jeden rok.

Skutečný majitel je institut, který je zavedený legislativou proti praní špinavých peněz. Legislativa vychází především z regulace Evropské unie. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má rozhodující vliv na řízení právnické osoby – a to buď přímo či nepřímo. Zákon ukládá právnickým osobám znát své skutečné majitele a také je evidovat v nově zavedeném rejstříku.

Evidence skutečných majitelů je neveřejným registrem, do kterého mají přístup jen subjekty dle zákona. Jedná se o orgány veřejné moci (soudy, finanční úřady) a dále pak osoby povinné identifikovat své klienty podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (auditoři, účetní).

Evidence skutečných majitelů bude hrát významnou roli v průběhu existence každého subjektu, a to především v případě veřejných zakázek či čerpání dotací. Pokud zájemce nebude mít svůj zápis v této evidenci a následně jej ani nedoloží na výzvu zadavatele / poskytovatele dotace, může být z příslušného řízení vyloučen. Obdobně tak budou fungovat i banky při poskytnutí úvěru a dalších služeb.

Tři karibská území se připojila ke smlouvě OECD proti erozi daňových základů a přesouvání ziskůZavedení digitální daně bylo odloženo

Share Your Thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top