ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Isle of Man (IOM)

 • Prestižní jurisdikce, vhodná zejména pro ty, kteří potřebují VAT číslo k obchodování v rámci EU.

  Na IOM je možné otevřít bankovní účty, je možné zajistit Nominee servis na podepsání bankovního formuláře k otevření účtu, pro kompletní ochranu soukromí.

  Co se týká daní a cla je IOM ve stavu tzv. „společné peněženky“ se Spojeným královstvím. Základní sazba DPH je proto v souladu se sazbou ve Spojeném království, tedy ve výši 17,5 %. Sazba daně z příjmu vztahující se na IOM společnost nevykonávající činnost na IOM v oblasti bankovnictví a obchodu s nemovitostmi je 0 %.

  IOM je zavedené mezinárodní obchodní a finanční centrum se základy spočívajícími na politické stabilitě, nízkých daních a stabilním fiskálním a regulačním prostředím, nezávislým na Spojeném království.

  IOM je samosprávným závislým územím Spojeného království. Nikdy nebyl součástí Spojeného království, ale je součástí britských ostrovů. Technicky je nezávislý na všech záležitostech Spojeného království kromě zahraničních věcí a obrany, které jsou obě v kompetenci vlády Spojeného království, za což platí IOM každoroční příspěvek na tuto agendu.
   

  IOM vykonává svou rozsáhlou politickou a legislativní nezávislost skrz parlament, tzv. Tynwald, který je celosvětově nejstarším legislativním orgánem.

  Typy společností
   
  Založeny podle zákona o společnostech (the Companies Acts 1931- 2004) 
   
  Společnosti mohou být tyto:  

  • Akciová společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem  
  • Společnost se základním kapitálem s neomezeným ručením 

  Všechny společnosti jsou označeny buď jako soukromé nebo jako veřejné společnosti. Soukromé společnosti nejsou oprávněny nabízet akcie nebo cenné papíry široké veřejnosti a nejsou povinny podávat auditované roční účetnictví obchodnímu rejstříku.

  Společnosti založené podle Zákona o společnostech s ručením omezeným (the Limited Liability Company (LLC) Act 1996)
   

  IOM převzal tento zákon z právní úpravy ve Wyomingu. LLC je hybridní struktura skládající se jednak z atributů společnosti a partnerství. Další konkrétní specifikace jsou k dispozici na vyžádání.
   
  Daně 
   

  Dříve bylo v rámci IOM používáno daňového systému pro daň z příjmu podle nerezidentního daňového statusu, osvobození od daně nebo mezinárodního daňového statusu. K dosažení souladu se závazky ve vztahu k EU a OECD přijal IOM strategii, která změnila korporátní daňový systém a odstranila tyto tzv. „škodlivé daňové praktiky“.

  Od 6. dubna 2006 činí základní sazba daně z příjmu právnických osob 0 %. Sazba daně z příjmu pro společnosti podnikající v oblasti bankovnictví a obchodu s nemovitostmi je 10 %. Každoroční poplatek ve výši 250 GBP je povinna platit každá společnost.
   
  Příjmy nerezidentů od společností zdaněných sazbou 0 % podléhají srážkové dani ve výši 0 %.

  Registrace k VAT a obchod v rámci EU 
   

  Ačkoliv není IOM členem EU, má nespornou výhodu v tom, že je součástí celního území EU. Společnost může být registrována k VAT na IOM, pokud zde má místo svého podnikání. Pro zahraniční i IOM společnosti je tedy možné získat výhody plynoucí z 0% korporátní daně i z registrace k VAT pro účely obchodu v rámci EU.

  Založení společnosti na Isle of Man

  • Zjistíme dostupnost Vámi preferovaného názvu společnosti a tento zarezervujeme. 
  • Připravíme a vyplníme veškerou nezbytnou dokumentaci k založení společnosti. 

  Neprodleně Vám zašleme originály korporátních dokumentů.

  založení společnosti na Isle of Man

  Základní poplatky za založení společnosti (jednorázové)EUR
  Založení poplatek
  (zahrnuje náklady, poplatek za vyplnění podkladů a poplatek za základní kapitál)
  2,620
  Firemní strukturování a Due Diligence
  (příprava korporátní dokumentace a poskytnutí pečeti společnosti)
  500
  Zpracování žádosti o otevření korporátního bankovního účtu na IOM 550
  Institucionální poplatky450
  Roční poplatek za podání daňového přiznáníod 100
  PRVNÍ ROK CELKEM:4,220
  KAŽDOROČNÍ POPLATKYEUR
  Korporátní Domicil
  (poskytnutí sídla a případně registrovaného agenta, vyhotovení a správa statutárních záznamů, uzávěrek, podání daňového přiznání a jakýchkoliv dalších daňových/licenčních prohlášení)
  2,500
  Institucionální poplatky450
  Poplatek za podání daňového přiznání100
  DALŠÍ SLUŽBYEUR
  Profesionální jednatelé, Nominee servis na oprávněné osoby k podpisu žádosti o otevření bankovního účtu, Tajemník společnosti a Nominee akcionář1,000
  Registrace k VAT550
  Administrace VAT (účetnictví, bankovnictví)200 / čtvrtletí
  Opatření pro přípravu účetnictví300
  Trust a soukromé nadace
  Příprava zakladatelských listin trustu/soukromé nadace a převod aktiv
  od 1,250
  Roční poplatky za trustod 1,600

  Pozn.: Veškeří profesionální nominee jednatelé na Isle of Man musí před jmenováním projít kontrolou vládní Komise pro finanční dozor. Komise kontroluje záznam v rejstříku trestů, odbornou kvalifikaci, znalost práva obchodních společností, pracovní zkušenosti a finanční situaci.

  K zajištění souladu s místním právem musí být stejně jako v jiných jurisdikcích i na IOM jednat za společnost licencovaný agent a musí být jmenován místní jednatel. Toto je v souladu se Zákonem o poskytování korporátních služeb z roku 2000 (the Corporate Service Providers Act).

   

  Nejčastější použití Isle of Man offshore společností:

  • držení investice, např. portfolia, UK komerčních nemovitostí a dalších podílů společností – tyto aktivity nejsou zdaněny;
  • zjednodušené obchodování v rámci EU vzhledem k nulové sazbě daně z příjmu a možnost získat VAT číslo k obchodování v rámci EU;
  • držení práv duševního vlastnictví, neboť IOM je signatářem Pařížské úmluvy o patentech a ochranných známkách.

  Specifika zakládání společností na Ostrově Man

  • Založení společnosti za 3 – 5 dní po schválení názvu offshore společnosti Obchodním rejstříkem. Název může končit pouze slovy Limited či Ltd, Public Limited Company nebo PLC.
  • Offshore společnost může být založena pouze s jedním akcionářem, který může mít jediný podíl s nulovou hodnotou. Je povoleno dosazení jednoho ředitele a tento nesmí být rezidentem IOM.

  Účetnictví a podpora pro společnosti na IOM

  • Offshore společnost je povinna každoročně podávat daňová přiznání. Jejich příprava je odpovědností jednatele a za podání daňového přiznání je odpovědný registrační agent.
  • Účetnictví offshore společností nemusí být vyhotoveno, nicméně účetní záznamy musí být drženy na adrese registračního agenta na IOM.
  • Offshore společnosti nemusejí mít auditované účetnictví, pakliže splňují dvě z těchto tří kritérií:
   • jejich roční obrat je 5.6 millionu GBP nebo menší;
   • jejich bilanční suma činí 2.8 millionu GBP nebo méně;
   • průměrný počet jejich zaměstnanců je 50 nebo méně.
  • Každé daňové přiznání offshore společnosti musí být vyhotoveno a podáno u daňového úřadu IOM (Isle of Man Treasury). Všechny Isle of Man společnosti jsou v tomto smyslu považovány jako rezidenti. Rezidenti (společnosti) jsou zdaňovány sazbou ve výši 0 %. Výnosy z příjmů z pozemků a nemovitostí nacházející se na IOM jsou zdaněny sazbou ve výši 10 %.

  založení společnosti na Isle of Man

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top