ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Hong Kong

 • Pomůžeme s registrací offshore společností v Hongkongu

  Hongkong je zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky s velmi širokou autonomií. Hongkong je jedním z nejvýznamnějších obchodních, bankovních a finančních center Asie a světa, s velmi liberální ekonomikou. Úředními jazyky jsou angličtina a čínština. Úřední měna je hongkongský dolar (HKD). Hongkong (Siang-kang) se nachází na poloostrovu Kowloon a na více než 260 malých ostrovech v Jihočínském moři.

  Hongkongské offshore společnosti jsou osvobozeny od daní z příjmů ze všech předmětů činnosti.

  V případě použití nominálního servisu nelze skutečného vlastníka (BO) zjistit.

  Registr společností

  Hongkong je optimální jurisdikci pro společnosti, které uskutečňují zprostředkovatelskou činnost a nemají zdroj příjmů na území Hongkongu.

  Pro získání podrobných informací o daních a poplatcích navštivte webové stránky daňového ředitelství vlády Hongkongu na www.ird.gov.hk

   
   
 • Typ společnosti

 • Private Company Limited by Shares

 • Ředitelé

 • Minimální počet ředitelů – 1. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby – rezidenti kteréhokoli státu.

 • Akcionáři

 • Minimální počet akcionářů – 1. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby – rezidenti kteréhokoli státu.

 • Sekretář

 • Minimální počet sekretářů – 1. Funkci sekretáře nemůže zastávat ředitel společnosti, pokud je jejím jediným ředitelem. Sekretářem mohou být fyzické a právnické osoby – rezidenti Hongkongu.

 • Doba registrace

 • do 3 týdnů

 • Základní kapitál

 • Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je 10.000,- HKD (cca 1300,- USD).

 • Nominální servis

 • Ano

 • Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti

 • Dovětek obchodní firmy (názvu) Private Limited Company musí obsahovat: “Limited” anebo zkratku “Ltd.”. Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: Asset Management/Manager, Assurance, Bank/Banking, Broker/Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian/Custody, Dealer/Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Finance/Financial, Fund, Future, Insurance, Lending/Loan/Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust/Trustee.

 • Obligatorní podmínky

 • Registrované sídlo a registrační agent na území Hongkongu.

 • Důvěrnost

 • Rejstřík ředitelů a akcionářů je veřejně přístupný. Údaje o skutečném vlastníkovi (beneficiářovi) jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi.

 • Právní řád

 • je založen na britském Common Law

 • Valné hromady ředitelů, akcionářů

 • Provedení valných hromad je povinné, ale vzhledem k použití nominálního servisu jsou ve většině případů pouze formálním úkonem.

 • Audit, jiné finanční výkaznictví

 • Existuje povinnost vedení účetnictví, předložení ročních účetních závěrek (annual return) a finančního výkazu (financial statement).

 • Daně

 • Sazba daní z příjmů ze zdrojů mimo území Hongkongu je 0%. Sazba daní z příjmů ze zdrojů na území Hongkongu je 16,5%.

 • Devizová kontrola

 • Ne

 • Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění

 • USA a Čína

 • Služby kurýrů

 • DHL, UPS, Fed Ex, TNT

 • Mezinárodní telefonní kód

 • +852

 • Apostille

 • se uznává

 • Další informace

 • Balík registračních dokumentů obsahuje:

  • Certificate of Incorporation
  • Business Registration Certificate
  • Memorandum & Articles of Association
  • Subscriber’s Appointment of the first Director
  • Register of Directors
  • Register of Secretaries
  • Register of Members
  • Register of Transfers
  • Share Certificate
 • Jednou ročně jsou společnosti povinné podat zprávu obsahující údaje o společnících, ředitelích a jiné informace do Obchodního rejstříku. Audit účetních závěrek společnosti musí provádět licencovaný finanční účetní odpovídající požadavkům místního právního řádu (v případě sestavení nenulového přehledu/účetní závěrky).

  Pokud společnost uskutečňuje podnikatelskou činnost na území Hongkongu, činí sazba dani z příjmu 16,5%.

  založení společnosti v hong kongu

  Účetnictví, audit a daňová prohlášení

  Hongkongské daňové úřady zasílají formulář s názvem „Přiznání k dani z příjmu” osmnáct měsíců po registraci společnosti. Toto je chvíle, kdy je třeba případně požádat o „offshorový” statut. Proto Vás v okamžiku výročí Vaší společnosti Parker & Hill kontaktuje a vyžádá si bankovní výpisy společnosti a veškeré podklady pro přípravu účetnictví a auditu pro účely daňových prohlášení a podání přiznání k dani z příjmu (PTR) a přiznání zaměstnavatele (ER) u hongkongských úřadů.

  Přiznání k dani z příjmu je nutno obecně podávat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, k němuž se zpracovává. Není-li daňové přiznání podáno v řádné lhůtě, považuje se to za přestupek, který podléhá pokutě vyměřené orgány státní správy. Pokud společnost nerealizuje žádnou transakci, bude podáno „nulové” přiznání k dani z příjmu.

   

  Poplatek za služby

  Hongkongský ceník účetních služeb a služeb v oblasti podávání daňových přiznání viz informace na našem webu.

   

  „Offshorový” statut:

  Společnosti vzniká daňová povinnost, pokud:

  • má provozovnu v Hongkongu a má zaměstnance
  • je společnost zcela nebo částečně řízena na území Hongkongu
  • má zákaznickou základnu v Hongkongu
  • má dodavatele v Hongkongu
  • v Hongkongu skladuje materiál určený k prodeji

  Pokud neplatí žádná z výše uvedených podmínek, Parker & Hill na žádost zákazníka podá u hongkongských úřadů žádost, doloženou listinnými podklady, o udělení „offshorového“ statutu. Jakmile ministerstvo financí vyjádří s tímto statutem souhlas, tento souhlas platí tři až čtyři roky. Tato služba je zpoplatněná.

  Je třeba konstatovat, že Hongkong je zvláštní správní oblastí a proto je zcela přípustné podnikat v Číně, aniž by příslušný subjekt podléhal dani.

  založení společnosti v hong kongu

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top