ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Emise dluhopisů / BONDS

EMISE A ÚPIS KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Následující text stručně popisuje úvod do zákonné úpravy v oblasti emise a úpisu korporátních dluhopisů včetně představení potřebné dokumentace a právní podpory. Tyto informace se vztahují k emisi a úpisu firemních dluhopisů formou neveřejné nabídky, jež nebudou určeny k obchodování na regulovaných trzích. Takováto nabídka dluhopisů nepodléhá dohledu či schvalování ze strany ČNB.  

Jednotlivé části procesu se mohou měnit v závislosti na požadavcích a potřebách klienta.  

Co je to emise dluhopisů 

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který prezentuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník dluhopisy vydává pro získání prostředků, které potřebuje ke své činnosti. Osoba, která získává cenný papír, se stává jeho majitelem (investorem) a po celou dobu vlastnění dluhopisu má nárok na výplaty deklarovaných úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti.  

K vydání korporátního dluhopisu je potřeba dodržet zákonem dané znaky, a to podle zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Mezi takové náležitosti obecně patří:  

 • Označení „dluhopis“ 
 • Označení druhu dluhopisu 
 • Údaje o eminentovi (dlužníkovi) 
 • Jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku 
 • Výnos dluhopisu, popř. informaci, že daný dluhopis je bez výnosu 
 • Datum splatnosti 
 • Údaje o vlastníkovi dluhopisu 
 • Podpis emitenta 
 • Číselné označení dluhopisu 

Vydávání  či emisi dluhopisů zajišťuje emitent nebo osoba jím pověřená. Emisi dluhopisů je možné vydat v rámci lhůty pro upisování i postupně po částech. 

Služby Parker & Hill 

 • Osobní konzultace 
 • Nastavení parametrů emise 
 • Zpracování emisních podmínek a příprava listinných dluhopisů 
 • Právní podpora při schválení emise v rámci korporace emitenta 
 • Přípravy smluv a seznam vlastníků dluhopisů 
 • Nastavení systému nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům 
 • Případná advokátní úschova dluhopisů 

 

Související náklady 
 • Tisk dluhopisů včetně všech potřebných ochranných prvků  
 • Případný notářský zápis (rozhodnutí valné hromady apod.) 

 

Závěr 

Tyto informace jsou informativního charakteru. V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit a naše právní oddělení Vám poradí s tím, jak vydat firemní dluhopisy a s nastavením vhodného postupu podle Vašich potřeb a možností.  

 

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY


Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top