ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Efektivita a účelnost svěřenských fondů

writing-1149962_1920

V právním světě České republiky svěřenské fondy stále představují novinku. Většina lidí si je spojí s řešením situací v rámci obchodních vztahů, škála jejich využití je ale mnohem širší.

V minulosti se používaly především k ochraně majetku, dnes se jich dá využít jak v soukromé, tak korporátní oblasti. Mezi jejich další účely lze přidat ochranu zájmů beneficientů, naplnění vůle zakladatele nebo sociálně vzdělávací aspekty, které přispívají k rozvoji celé společnosti.

Svěřenské fondy zajišťují ochranu majetku před potenciálními věřiteli, riziky z provozu podnikání, propadnutím státu, lehkovážným nebo rozmařilým nakládáním atd. V dalším okruhu účelů jejich vzniku není tak zájem zakladatele majetku, ale spíše ochrana zájmů a životních potřeb beneficienta, distribuce majetku, zajištění diskrétnosti vlastnictví apod.

Někteří z vás možná netuší, jaké jsou další důvody vzniku svěřenských fondů. Zejména dosažení rovnocenného rozdělení majetku mezi pozůstalé, přiznání různých práv oprávněným osobám, realizace dobročinných a charitativních aktivit a zapojení a výchova majetkového nástupce.

Co se týče zachování rodinné firmy pomocí trustu, mnoho podnikatelů z 90. let nyní stojí před rozhodnutím, kdo firmu povede dál. Většinou před tímto rozhodnutím stojí mezi 50. a 60 rokem života. Děti zakladatelů těchto rodinných podniků mohou mít úspěšnou kariéru jinde, nebo nemají vhodný charakter k řízení firmy. Aby tak nezaniklo něčí celoživotní dílo, existuje právě svěřenský fond. Jeho správce zajistí profesionální řízení firmy a generovaný zisk rozdělí mezi beneficienty, tedy děti nebo vnoučata zakladatele podniku. Správce může rozhodovat i o tom, kdy bude zisk z firmy beneficientům vyplácen, jako například, když vede slušný život, nepropadá alkoholu, pečuje o zakladatele firmy atd.

Trust je v anglosaských zemích velmi rozšířená a úspěšná právní forma hospodaření s majetkem. Jedná se o právní vztah mezi osobami, z nichž jedna majetek spravuje tak, aby z něj druhá osoba měla prospěch. Nejčastěji se vyskytují tzv. trusty výslovně zřízené, které vzniknou tak, že zakladatel vyčlení část svého majetku v závěti nebo za života smlouvou. Existuje i veřejný trust pro dobročinné účely. Typický je i soukromý trust, který funguje u lidí, kteří chtějí odkázat svůj majetek malým dětem a pověří jinou osobu, aby s ním dobře hospodařil až do věku jejich plnoletosti.

Motorem pro založení svěřenského fondu může být i dosažení investičních cílů. Trusty přináší zakladatelům svěřenských fondů diverzifikaci rizik. Díky nim investor dosáhne vytoužené anonymity, a mohou oddělit investiční majetek od osobního majetku, tudíž jej chrání před případným krachem.

Ověřování veřejných listin v cizině – soudní překlad, apostile, superlegalizace.Co možná nevíte o tzv. burzovních obchodovaných fondech ETF…

Share Your Thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top