ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Daňové ráje

 • „Na světě není nic jisté, kromě smrti a daní“, myslel si Benjamin Franklin. Zkušenost moderního, globalizovaného světa však hovoří proti tomuto často citovanému rčení. Legislativa daňových rájů dovoluje za určitých podmínek dosáhnout až nulového daňového zatížení.

  Pojem daňový ráj je rozšířený termín, hojně užívaný v našich i zahraničních médiích, přesná definice ale nikde upravena není. Jak fungují daňové ráje? Daňovým rájem se označují státy nebo regiony, které umožňují společnostem a jednotlivcům významně snížit daňovou zátěž nebo ochránit a ukrýt majetek.

  Prvním daňovým rájem v Evropě se v 16. století staly nizozemské Flandry. Tyto ostrovy minimalizovaly cla v přístavech a obchodníci s vlnou se zde pak setkávali k obchodním transakcím, aby se vyhnuli vysokým přístavním clům v anglických přístavech. Obdobně obchodníci ve starém Řecku využívali ostrovy v blízkosti Athén, aby nedošlo ke snížení jejich zisku o 2% clo, které bylo uvaleno na dovoz a vývoz z města.

  Obecně řečeno jsou daňové ráje státy, ve kterých funguje velmi nízké zdanění hospodářských výsledků, v některých případech není zisk obchodních společností zdaněn vůbec. Další výhodou zemí, označovaných jako daňové ráje je jednoduché založení a registrace obchodních společností, politická stabilita země a dobrá finanční infrastruktura.

  Zákony a právní předpisy jsou jednoduché a přehledné a k jejich změnám dochází jen zřídka. Výhodou firmy založené v daňovém ráji jsou velmi nízké administrativní povinnosti ve vztahu ke státnímu aparátu.

  založení firmy - daňové ráje

  Současně daňové ráje zajišťují také ochranu investorů, kterým je zachována anonymita ve vztahu k obchodní činnosti i ke společnostem. Například při mezinárodní výměně dat a informací nebývají daňové ráje zpravidla ochotné spolupracovat s orgány cizích zemí. Ve většině daňových rájů nejsou ani registry vlastníků či akcionářů veřejně přístupné.

  Mezi nejoblíbenější daňové ráje světa patří například Kajmanské ostrovy, Panama, Seychely, Hong Kong, Belize, ale i Gibraltar nebo Velká Británie. Spojené státy americké obvykle nejsou považovány za klasický daňový ráj, ovšem za splnění určitých podmínek jako daňový ráj fungují.

  Každá z jurisdikcí označovaná jako „daňový ráj“ se svými výhodami liší a každá je vhodná pro jiné účely. V praxi se proto někdy daňové ráje různě kombinují tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo zamýšleného účelu při zakládání firmy v daňovém ráji.

   

  daňové ráje - kontakt

   

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top