ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace – co je to?

Daňová optimalizace je dnes velmi často diskutovaným tématem. Daňová zátěž je pro mnoho firem výraznou překážkou, a proto není divu, že se v mnoha v případech snaží ulehčit svým daňovým povinnostem, jak je to jen možné. Je však potřeba uvědomit si, že daním se nejde nikdy zcela vyhnout.

Je však možné poměrně efektivně optimalizovat daňovou povinnost a využívat možností daňové optimalizace. Optimalizace daní je poměrně široký pojem, který v sobě skrývá množství postupů a procesů, často z mnoha odlišných oborů. Společným jmenovatelem a cílem je snížení daňové zátěže společnosti.

S ohledem na typ společnosti, obor činnosti a další důležité faktory je možné efektivně snížit daňovou zátěž společnosti. Je však potřeba znát uvedené faktory a vědět, zda lze fungování společnosti optimalizovat s ohledem na snížení daní, které je společnost povinna platit.

Je to legální?

Daňová optimalizace je pojem, který bývá často nesprávně zaměňován s krácením daní a dalšími nelegálními aktivitami. Je potřeba důrazně upozornit, že daňová optimalizace je zcela legální metodou využití možností právního řádu k omezení daňové zátěže a ke snížení některých daní.

Nejedná se o nelegální činnost a účelem daňové optimalizace není vyhýbat se daním nelegální cestou, jak bývá často prezentováno. Je zřejmé, že daně jsou natolik výraznou zátěží, že se je společnosti snaží eliminovat často i nelegální cestou. Tedy vyhýbání se daňové povinnosti a obdobnými nelegálními aktivitami.

Optimalizace je oproti tomu způsobem využívajícím především zahraničních struktur a hledání způsobů, jak lze minimalizovat konkrétní dopady daňové povinnosti. Často se v souvislosti s daňovou optimalizací hovoří o daňových rájích. Jedná se o státy s velmi nízkým či žádným zdaněním.

Velmi nízké zdanění je spolu s dalšími výhodami těchto států hlavním motivem pro využívání těchto zemí ke zmírnění daňové zátěže. Optimalizovat daně lze však i jinými způsoby. V některých případech stačí vhodně usměrnit pohyb zboží či upravit peněžní toky.

Možností jak na daních ušetřit existuje opravdu velké množství a vždy záleží na konkrétním případě. Ačkoliv se průřezově vyskytují v rámci téměř všech společností podobné rysy, nelze říci jeden individuální způsob, jak lze optimalizovat daňovou povinnost.

Vždy je zapotřebí důrazně zkoumat všechny podstatné náležitosti konkrétního případu a až po zvážení všech možností vybrat ten nejlepší způsob daňové optimalizace.

Máte zájem probrat to s námi nezávazně osobně? Kontaktujte nás.

daňová optimalizace offshore

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top