ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Co je offshore?

Co je offshore?

Ptáme-li se, co je offshore, je třeba se nejdříve podívat na význam samotného slova offshore. Pojem offshore vznikl spojením dvou anglických slov, kterými jsou off a shore. Off zde chápeme ve smyslu „mimo“ a shore znamená pobřeží, břeh.

Jedna definice slova offshore tedy je, že se jedná o takové podnikání, při kterém je obchodní společnost založena vně (mimo pobřeží/břehy) státu, ve kterém vykonává svou činnost. Subjekt je v takovém případě registrován v zahraničí. Při zmíněné otázce a při hledání definice offshore, se dále uvádí spojení s podnikáním, zakládáním obchodních společností v daňových rájích.

Jako daňový ráj je označován stát s nízkou daňovou zátěží, příznivým daňovým režimem a jistou právní jistotou. Další pojem spojený se zahraničním podnikáním, je offshoring.

Definice offshoring – tak označujeme situaci, kdy podnikatelský subjekt přesune svou výrobu do zahraničí. Může se tak stát za účelem daňové optimalizace, snížení výrobních nákladů, lepší efektivnosti apod. I čeští podnikatelé se stále častěji ptají a shání po offshore podnikání, protože se snaží co nejvíce ušetřit na nákladech plynoucích na administrativu, daně, popřípadě další oblasti s tím spojené.

Jeho výhody?

Výhody offshore podnikání jsou mnohé. Kromě již výše zmíněných daňových záležitostí, je to například i fakt, že budete mít svou firmu (pro pořádek uvádíme, že výraz „firma“ zde neznamená název, ale společnost jako takovou) založenou ve státě, se kterým má země, do níž chcete se svými výrobky/službami expandovat, lepší obchodní (nebo ekonomické, diplomatické apod.) vztahy než s Vaší, do té doby domovskou, zemí.

Offshore nabízí četné možnosti. Než se rozhodnete je plně využít, je dobré si kromě zjištění toho, co je offshore, rozmyslet i další kroky. Například jaká jurisdikce je pro Vás vhodná, jakou korporátní strukturu zvolit apod. Každá jurisdikce má pak své specifické výhody podle různých druhů podnikání. Díky našim mnohaletým zkušenostem s offshore podnikáním Vám ochotně poradíme se vším, co se k tomu, co je offshore váže.

offshore

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top