ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Offshore společnosti

 • Spojené Arabské Emiráty zase otevřenější mezinárodnímu podnikání.

  Spojené Arabské Emiráty zase otevřenější mezinárodnímu podnikání.

  Spojené Arabské Emiráty již dávno nejsou zemí proslulou pouze vývozem ropy. Lokální vláda si velmi dobře uvědomuje omezenost tohoto zdroje a na rozdíl od jiných ropných velmocí podniká příslušné kroky proto, aby se v budoucnu o tento sektor nemusela výrazněji opírat. V současnosti se jedná o vzkvétající business prostředí spojující západní a východní svět podnikání. Vzhledem k faktu, […]

  Pokračovat
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění

  OECD v boji proti zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění

  V současné době se mezinárodní obchod nachází na svém historickém vrcholu. Společnost je čím dál více kosmopolitní, a tak vzniká celosvětově různorodá poptávka po co nejširším spektru zboží či služeb. Reálně tak neexistuje možnost, jak uspokojit tuzemského odběratele skrze čistě tuzemskou produkci, a to jednak z důvodu omezenosti výrobních prostředků, tak také kvůli celosvětové cenové konkurenci. Je […]

  Pokračovat
 • Odchází české společnosti z daňových rájů?

  Podle zprávy společnosti Bissnode letos klesl počet českých společností majících sídlo mimo území České republiky přibližně o 400. Dle zmíněné zprávy se tak děje především proto, že výhody, které daňové ráje poskytovaly, začínají (mnohdy pod tlakem Evropské unie či OECD) mizet. Dle Bissnode je daleko těžší skrýt firemní strukturu, korporátní daňové sazby rostou a pro […]

  Pokračovat
 • Skutečný majitel firmy

  Zpřísnění podmínek pro zjištění skutečného majitele právnické osoby

  Od počátku roku 2018 má právnická osoba působící na území Evropské unie povinnost zjistit a evidovat osobu tzv. skutečného majitele. Skutečným majitelem rozumíme fyzickou osobu nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují danou právnickou osobu, nebo fyzickou osobu nebo osoby, jejichž jménem se transakce nebo činnost provádí. Zakotvení této povinnosti nalezneme v tzv. AML směrnici. […]

  Pokračovat
 • EU aktualizovala blacklist

  Blacklist EU opět aktualizován

  Blacklist Evropské unie, skrze který se EU snaží omezit daňové úniky a přispět tak k daňové transparentnosti, opět prošel revizí. ECOFIN na svém květnovém zasedání provedl v pořadí již osmou revizi blacklistu. Listina se tehdy rozšířila o deset států, které nestihly ve stanovené lhůtě dostát svých závazků daňových reforem. Ovšem tři státy, a to Aruba, Barbados a […]

  Pokračovat
 • Dominika zavádí 30 % daň z příjmu offshorových společností

  V březnu tohoto roku přijal parlament Dominického společenství (Commonwealth of Dominica) sérii nových zákonů, které se týkají offshorových společností. Tak, jako další nezávislé národy, Dominika postupovala v rámci globálního úsilí proti daňovým únikům, které vede OECD. V současné době se jedná o implementaci následujících zákonů: Offshore Banking (Amendment) Act, 2019 International Business Companies (Amendment) Act, 2019 Fiscal Incentives […]

  Pokračovat
 • buildings-clear-sky-exterior-374023

  Nová definice schránkových společností podle centrální banky na Kypru

  Kyperská centrální banka vydala oběžník, ve kterém definuje schránkové společnosti. Za schránkovou společnost se považují společnosti, které splňují následující: postrádá fyzickou přítomnost a operace v zemi, kde je společnost registrována nevykonává žádnou ekonomickou aktivitu v zemi registrace společnosti. Společnosti, které tedy splňují tuto definici a: jsou registrované v jurisdikci, kde není společnost povinna podávat nezávisle auditované finanční výkazy […]

  Pokračovat
 • Svatý Vincenc a Grenadiny – mezinárodní obchodní společnosti budou zdaněny

  V jurisdikci Svatý Vincenc a Grenadiny došlo k několika legislativním změnám týkajících se zdanění International Business Companies (IBC). S účinností od 1. ledna 2019 budou všechny nové IBC zdaněny sazbou ve výši 30 % z celosvětového příjmu (tj. příjmy získané v Sv. Vincenci a Grenadinách a mimo Sv. Vincenc a Grenadiny). IBC založené před 1. lednem 2019 budou i nadále […]

  Pokračovat
 • stamp-1415724_1920

  Novelizace zákonů na Seychelách – 3. díl

  Novela zákona o mezinárodní obchodní zóně (International Trade Zone Act) z roku 2018 umožňuje ministrovi změnit vývozní plán nebo jakékoli nařízení v neprospěch osoby, která je držitelem licence na vývozní služby. Umožňuje též změnu vývozního plánu nebo jakéhokoli nařízení v neprospěch držitele licence ve vztahu k výjimkám ze zákona o zaměstnanosti a osvobození od zákona o […]

  Pokračovat
 • Novelizace zákonů na Seychelách – 2. díl

  Novela zákona o mezinárodních obchodních společnostech (International Business Companies Act) z roku 2018 umožní mezinárodním obchodním společnostem (IBC) provozovat činnost na Seychelách. V souladu se změnami v zákoně o dani z podnikání byla zrušena doložka o osvobození od daně podle zákona IBC. Pouze IBC, které dosahují zdanitelného příjmu na Seychelách, budou povinny předkládat FSA výroční […]

  Pokračovat
1 2 3
Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Top