ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Daňové zpravodajství

 • Gibraltar přijal zákon o zdanění příjmů z movitého majetku

  Gibraltarská vláda 22. listopadu 2018 publikovala ve svém úředním věstníku novelizaci zákona o dani z příjmů týkající se pravidel pro příjmy ze zahraničního movitého majetku. Nová právní úprava stanoví, že veškeré neobchodní příjmy z pronájmu movitého majetku nacházejícího se mimo území Gibraltaru přijaté nebo plynoucí do obchodní společnosti se budou považovat za příjmy získané a nabyté na Gibraltaru, […]

  Pokračovat
 • tax-468440_960_720

  Svatý Vincent a Grenadiny požadují prodloužení lhůty na podávání zpráv daňovému úřadu

  Svatý Vincent na Karibském území a Grenadiny požádali o 60 denní prodloužení lhůt pro podávání reportů podle Zákona o dodržování daňových předpisů Spojených států amerických a Společného standardního výkaznictví. V rámci FATCA (daňový zákon USA požadující po cizích finančních institucích předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků daňovému úřadu) a CRS, což představuje společný reportovací […]

  Pokračovat
 • Květen 2019 představuje potenciální datum pro daňové referendum ve Švýcarsku

  Švýcarská Federální Rada stanovila termín pro případné referendum ohledně “balíčku“ reformy daně z příjmů právnických osob na květen 2019. Pokud by bylo požadováno referendum dle Federálního zákona o daňové reformě a financování AHV (TRAF v angličtině), mělo by se konat 19. května roku 2019. Termín pro referendum má být oficiálně stanoven dne 17. ledna 2019. […]

  Pokračovat
 • flag-1198978_640

  Grenada si myslí, že černá listina Evropské unie je nespravedlivá

  Ministr financí Grenady Keith Mitchell napsal Evropské unii, že požádal, aby byl ostrov odstraněný z tzv.  “černé listiny” nespolupracujících daňových jurisdikcí. Černá listina byla z kraje tohoto týdne zveřejněná Radou ministrů financí EU ohledně přijímání doporučení, která jí předkládá Skupina pro kodex chování EU (Business Taxation Group). Z celkových 92 jurisdikcí posuzovaných touto Skupinou pro kodex […]

  Pokračovat
 • 34391902 – dubai skyline, united arab emirates

  Globální trh v Abu Dhabi se otevírá zahraničním makléřům

  Globální trh v Abu Dhabi (ADGM v angličtině), což je mezinárodní finanční centrum s nízkými daněmi, uvažuje o tom, že umožní zahraničním makléřům, aby měli přístup ke svým burzám a zúčtovacím střediskům. V nedávno zveřejněném konzultačním dokumentu byl navržen nový rámec pro vzdálené členství, který umožní mezinárodním investorům obchodovat a vypořádávat své obchody prostřednictvím makléřů, […]

  Pokračovat
 • abu-dhabi-1177898_1920

  Globální trh v Abu Dhabi oznamuje, že dochází k regulačním změnám v bankovním sektoru

  Globální trh v Abu Dhabi (ADGM v angličtině), tedy mezinárodní finanční centrum s nízkými daněmi, konzultuje změny požadavků na likviditu, které se vztahují na banky a pojišťovny. Od navržených změn si slibují přizpůsobit obezřetnostní požadavky globálního trhu v Abu Dhabi těm, které rozvinul Basilejský výbor pro bankovní dohled, což je celosvětový standard, který obezřetně reguluje banky. Včetně těchto […]

  Pokračovat
 • tax-468440_960_720

  Guernsey s Tureckem souhlasí s výměnou daňových informací

  Guernsey a Turecko schválily dohodu o výměně daňových informací, která byla podepsaná 13. března 2012. Smlouva se vztahuje na všechny daně a nabývá účinnosti dne 6. října roku 2017 pro trestní záležitosti a od 1. ledna 2017 pro všechny ostatní účely. Informace budou vyměněny na vyžádání. Dohoda také umožňuje daňovým úředníkům z jedné ze zemí […]

  Pokračovat
 • trinidad-and-tobago-2697303_1920

  Trinidad kombinuje daňové a celní orgány

  Trinidad a Tobago pokračuje v nedávno ohlášeném rozpočtovém opatření: sloučení územního Úřadu pro vnitrozemské příjmy, celní a spotřební daňové oddělení. Nový orgán, který se nazývá jako Úřad pro příjmy/výnosy v oblasti Trinidadu a Tobaga, bude zodpovídat za již existující povinnosti a funkce obou subjektů, což zahrnuje výběr daní, vyšetřování daňových úniků, provádění auditů a ochrany […]

  Pokračovat
 • currency-163476_1280

  Barbados a Itálie schválily novou daňovou dohodu

  Barbados spolu s Itálií dokončily své domácí procesy ratifikace, aby tak efektivně podpořily jejich novou dohodu o zamezení dvojího zdanění, která byla podepsána v srpnu roku 2015. Smlouva vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2018. Smlouva omezuje srážkovou daň z dělenců na pět procent, pokud je příjemce skutečným vlastníkem nejméně 10 procent základního kapitálu ve společnosti, […]

  Pokračovat
 • barbados-2594252_960_720

  Pozemková daň na Barbadosu je nyní splatná

  Orgán pro správu příjmů na Barbadosu vydal účty k daním z pozemků za finanční období 2017/18. Účty ukazují ocenění každé nemovitosti a daně z pozemku splatné za tento majetek. Datum vystavení těchto účtů je 25. září roku 2017. To znamená, že daňoví poplatníci, kteří zaplatí svůj účet v plné výši do 25. října roku 2017, budou […]

  Pokračovat
1 2 3 19
Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN