ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Blog

 • Tři karibská území se připojila ke smlouvě OECD proti erozi daňových základů a přesouvání zisků

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) oznámila, že Antigua a Barbuda, Svatý Vincenc a Grenadiny a Dominika se připojily k mnohostranné smlouvě, která je významnou součástí akčního plánu OECD proti erozi daňových základů a přesouvání zisků (BEPS – Base erosion and profit shifting). Připojením těchto tří karibských území se počet signatářů smlouvy zvýšil na 122. […]

  Pokračovat
 • Irsko a Malta uzavírají daňovou mezeru tzv. Single Malt dohodou

  Daňové úřady Irska a Malty podepsaly mnohostrannou dohodu ve snaze zabránit použití struktury nazývané Single Malt pro daňové plánování. Dohoda se zaměřuje na výklad dvoustranné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a Maltou (dále jen DTA). Cílem je zabránit technice minimalizace daní, které používají společnosti založené v Irsku s daňovým rezidenstvím na Maltě. Více podrobností na […]

  Pokračovat
 • Gibraltar přijal zákon o zdanění příjmů z movitého majetku

  Gibraltarská vláda 22. listopadu 2018 publikovala ve svém úředním věstníku novelizaci zákona o dani z příjmů týkající se pravidel pro příjmy ze zahraničního movitého majetku. Nová právní úprava stanoví, že veškeré neobchodní příjmy z pronájmu movitého majetku nacházejícího se mimo území Gibraltaru přijaté nebo plynoucí do obchodní společnosti se budou považovat za příjmy získané a nabyté na Gibraltaru, […]

  Pokračovat
 • Seychely: novelizace zákona o mezinárodních obchodních společnostech

  Seychelská republika 30. listopadu přijala novelu zákona o mezinárodních obchodních společnostech. Mezi hlavní změny patří následující: Zrušení veřejného přístupu k registru ředitelů – podle předchozích ustanovení mělo dojít ke zveřejnění registru ředitelů od prvního prosince letošního roku. Novela toto ustanovení ruší a umožní nahlédnutí do registru ředitelů pouze v následujících případech: na základě soudního příkazu v […]

  Pokračovat
 • Mauricius vydal nové pokyny pro tzv. effective management

  Vládní agentura Mauriciu vydala 28. listopadu 2018 prováděcí předpis (Statement of Practice, zkráceně SOP), který se týká části 73A (místo reálného výkonu) Zákona o dani z příjmů. Vládní agentura na Mauriciu (s oficiálním názvem Mauritius Revenue Authority) je zodpovědná za prosazování a následný dohled nad dodržováním zákonů o příjmech a dále spravuje daně a zajišťuje jejich […]

  Pokračovat
 • Hotovost na ústupu, platby kartou jsou v čele

  Během uplynulého roku výrazně přibylo míst, kde není možné platit nákupy a služby v hotovosti. Místo hotovosti je možné použít pouze debetní nebo kreditní kartu. Děje se tak většinou na letních festivalech, tržištích, zahrádkách a podobně. Pro obě strany tato forma placení přináší řadu výhod. Zákon, který upravuje tuto oblast jasně vymezuje situace, kdy je možné […]

  Pokračovat
 • stamp-1415724_1920

  EU zjednoduší uznávání veřejných listin mezi státy, nebude třeba apostilace

  V souvislosti se zásadou volného pohybu osob vydal Evropský parlament spolu s Radou Evropské unie 6. července 2016 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „Nařízení“), jež má vstoupit v účinnost […]

  Pokračovat
 • DAFZA na summitu World Freezone Organization

  DAFZA se zúčastnila summitu světové organizace volných zón, která se konala v Ču- chaj v Čínské lidové republice. DAFZA zde prezentovala své nové iniciativy a vize pro budoucnost v oblasti E-commerce a Dubai Commercity. Dubai Airport Free Zone poskytuje od roku 1996 mezinárodním investorům 100% osvobození od daně, 100% zahraniční vlastnictví a žádné měnové omezení. V současné době je […]

  Pokračovat
 • Dohoda o brexitu ohrožena kvůli Gibraltaru

  Španělská vláda je rozhořčena, protože návrh dohody o Brexitu nedefinuje záležitost britského Gibraltaru za věc výlučnou mezi Londýnem a Madridem. Předseda vlády Španělského království Sánchez varoval, že dohodu nepodpoří, pokud nebude patřičně upravena. Sánchez uvedl, že pro Madrid je klíčové, aby dohoda o brexitu jasně definovala budoucnost Gibraltaru – a to, že je to bilaterální […]

  Pokračovat
 • Vypraných 3,5 bilionu korun a Deutsche Bank

  Německá banka Deutche Bank je stále více spojována se skandálem praní špinavých peněz skrze dánskou Danske Bank. Tento případ se týká transakcí, které v součtu tvoří 200 miliard eur. Platby byly realizovány během 9 let, od roku 2007 do 2015. Finanční prostředky putovaly přes pobočku předního evropského věřitele v USA – podle zatím všech dostupných zdrojů se […]

  Pokračovat
1 2 3 83
Poslední příspěvky
Naše služby
9471354_s
Zahraniční společnosti
Offshore podnikání a jeho výhody
38690732_s
CZ & SK společnosti
Podnikání v ČR & SR, ready-made spol.
27122725_s
Daně
Vedení účetnictví, daňové poradenství, audit
Kontaktujte nás


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN